برای مادران ما

 گمونم وقتي خداي بزرگ مي‌خواست زن‌رو بيافرينه، خيلي فكر كرد! آخه خودش مي‌دونست كه چه موجود پيچيده‌اي رو مي‌خواد به دنيا تقديم كنه. فكر مي‌كنم خداي بزرگ حتي با بعضي از فرشته‌ها مشورت كردو هركس طرح و پيشنهادي داد. در پايان جلسه انگاري قرار شد هركسي يه چيز خوب‌رو تو دنيا پيدا كنه و بياره تا در آفرينش اين موجود استفاده كنه.

لطافت گلها، چشمان آهوان دشت، پاكي چشمه‌ها، موسيقي‌باران،‌ همه و همه‌رو  جمع كردن تا در ساختن اين موجود استفاده كنن. فرشته‌ها خيلي زحمت كشيدن و تموم چيزاي خوب دنيارو آورده بودن. اما وقتي خداي بزرك نيگا كرد ديد حالا دل اين موجود رو چي كار كنه؟  از كجا بياره ؟ اين موجود جديد بايد يه دل بزرگ داشته باشه.

اين بود كه خدا پشت دراي بسته خودش شخصاً قلب زن رو با دستاي مهربون خودش درست كرد و توش همه چي گذاشت. عاطفه، محبت، عشق، فداكاري، ايثار، گذشت، شجاعت، مهر مادري و بازهم مهرمادري و...

خدا وقتي كارش تموم شد و از اتاق بيرون اومد، فرشته‌ها ديدن كه چشماي خدا بارونيه! آخه اون مي‌دونست اين موجود چه روزاي سختي رو پيش‌رو داره. خدا همون موقع مي‌دونست كه اين موجود لطيف واسه مادر شدن، بايد بميره و زنده بشه تا يه انسان رو تقديم زندگي كنه...

من هميشه مي‌گم وقتي خدا زن رو آفريد خودش رفت يه گوشه‌اي و با تعجب به خودش گفت: اي ول، عجب موجودي آفريدي...

با اين مقدمه مي‌خوام روز زن و روز مادر رو به تموم زناي دنيا تبريك بگم، به تك‌تك شما دوستان عزيزم .  مي‌خوام به تموم مادراي دنيا تبريك بگم به ويژه مادراي خوب شما كه دسته گلايي چون شماها رو تقديم اين سرزمين سبز كردن. اميدوارم سايه‌ي مهربون مادراتون بالا سرتون باشه. اگرم ديگه مادري بالاي سرتون نيست، ياد وخاطره‌اش هميشه تو دل تون زنده باشه.

اجازه مي‌دين دو تا تبريك خصوصي داشته باشم؟ يكي به مادر خوبم كه مث مادراي شماست و فرشته‌وار زندگي مي‌كنه و يكي به مادر فردين كه با تموم عشقي كه به بچه‌اش داشت ، از خدا خواست تا فردين رو ببره و نذاره اين همه عذاب بكشه...

خدايا  ، ما همه از تو به خاطر آفرينش موجودي به نام زن ممنونيم. همه‌ي نشانه‌هاي جهان هستي، نشان از بزرگي توست. وجود نازنين مادر، كافي بود تا براي هميشه در مقابل مهرباني‌هاي تو، به خاك بيفتيم.

روز زن و روز مادر بر شما خوبان مبارك.

ارسال در تاريخ یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست