غصه داره از تو چشاش می ریزه ولی با تمومه درداش امید هم داره  . نگاش داره آینده رو می بینه ! بدون امید ما آدما حرفی واسه گفتن داریم ؟

ارسال در تاريخ یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست