سلام

وقتی از سفر اومدم با اشتیاق رفتم سراغ آی دی من  می دونستم بچه ها کلی برام آف گذاشتن . اما وقتی آی دی ام رو وا کردم هیچ خبری نشد تا اتفاقی بیفته یه  هو برق قطع شد و هر چی بود و نبود پرید . خواستم بگم تا اگه برام آف گذاشتین بگم که نمی دونم   نخوندم نگین بی معرفت جواب مون  رو نداده .

ارسال در تاريخ چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست