معرفت دوست

يه چند روزيه حالم بد جوري كشمشيه ! انگاري اعصابم رو  ریختن تو هاون و هي كوبيدن تو ملاجش! از بعضي آدماي دور برم سخت شاكي ام ! خب هر كسي يه ظرفي داره ديگه ، دروغ نگم واسه اين دوستم صبرم اندازه ي يه استخر بود !

البته حتما تو هفته ي ديگه باهاش تسويه حساب مي كنم تا فكرم راحت بشه .می خوام باهاش اختلاط کنم همین ! من آدمي نيستم بي مهري بعضي آدما رو بي جواب بذارم . گاهي وقتا ممكنه به بد و بيراه يكي اهميتي ندم ولي  به يه ابرو نازك كردن يكي ، بد جوري گير بدم ! حالام يه كسي انگاري داره يه كارايي مي كنه و من بايد جلوش باشم تا هر جور دوست داشت باهام رفتار نكنه .

آدم وقتي دست دوستي به كسي داد بايد حرمت نگه داره نه اينكه بعد بزنه زير تمومه واژه هاي قشنگ و  نون و نمكي كه دور يه سفره با هم خوردن ! من اين جوري نيستم ،از کسی یه نمه معرفت ببینم   تا آخر عمر رو يادم نمي ره . اما بعضي ها روم به ديوار- انگاري بايگاني مخ شون ويروسي شده باشه محبت سرشون نمي شه . خب بايد با اين جور آدما يه جوري برخورد كرد كه بدونن مام حالي مونه . من مي خوام تنها بهش بگم كه بابا مام يه چيزايي حالي مونه و واسه مون گربه نرقصونه كه تريپ مون تو اين مايه ها نيست .

يه دعاي خير و مارو بسلامت  ، اين جوري به نفع بعضي دوستي هاي بي در و پيكره چون لااقل سلام و عليكش مي مونه .من يه عادتي دارم خيلي خيلي دير از آدما مي برم مگر طرف ديگه چي كار كنه ولي اگه ببرم  ديگه بريدم .

 به قول شاعر :

"دل نيست كبوتر  زبامي که بر خاست نشيند       

ازگوشه ي بامي كه  پريديم  پريديم !"

يه خاطره بگم :دوره ي ابتدايي يه دوست خوب داشتم چارم ابتدايي  با هم دوست شديم .حسودي بعضي  دوستان باعث شد تو اول راهنمايي با هم قهر بشيم ، الكي الكي!

 اما بعد اون  همش بهش فكر مي كردم و افسوس مي خوردم چرا اين اتفاق افتاد .

ترم سوم دانشگاه بودم كه ديگه طاقت نياوردم و رفتم سراغش و بغلش كردم و گفتم تو اين سال ها هميشه دوست من بودي و هستي  ...

حالام با هم دوست هستيم حوزه فعاليت مون هيچ سنخيتي با هم نداره ولي دوستي مگه صنف و اين چيزا سرش مي شه ، دوستي خيلي با ارزش تر از اين حرفاس .

نمي دونم تو اين هفته چه اتفاقاتي مي افته ولي برام دعا كنين كه به خير و خوشي همه چي تموم بشه .

"اگر چه دوست به چيزي نمي خرد ما را

به جهاني ندهيم مويي از سر دوست "

 

 

ارسال در تاريخ جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست