سلام به روی ماه تون

چهارشنبه غروبی اومدم پشت سیستم تا آفام رو چک کنم ، یاهو رو باز کردم دیدم به به  چه خبره بچه ها خیلی تحویلم گرفتن و کلی برام آف گذاشتن . اما یه هو همه چی پرید ! آره به همین سادگی و آه از نهادم بلند شد.

حالا موندم کیا برام آف گذاشتن و چی گذاشتن حالا که نمی دونم کیا بودن ، چه جوری جواب شون رو بدم ؟ اگه ندم می گن آی معلوم بی معرفت!

البته گمونم یه دستایی تو کاره تا بین مون جدایی بندازه مرگ بر آمریکا ! حتما کار اونه ...

ارسال در تاريخ پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥ توسط معلوم هنر دوست