سلام دوستان

 

يه خبر خيلي بد دارم ، " وروجك " خودمون رو كه مي شناسين ؟ وروجك صفحه ي منو مجهول كه از خورموج نامه مي ده ؟ امروز زنگ زده بود دفتر مجله و با آقاي هنر حرف زد اونم با گريه و ... تلفن مشاور پزشكي مجله رو مي خواست ، حالش خيلي بد بود . شماره رو گرفت و زنگ زد به خانوم دكتر . دوباره به آقاي هنر زنگ زد و در حالي كه از درد گريه مي كرد گفت كه خانوم دكتر گفته فوري بايد بره بيمارستان بيماريش اور‍‍‍‍ژانسي و خيلي خطرناكه  ...

بچه ها ازتون مي خوام براش دعا كنين ، اون به دعاي همه ي دوستاش نياز داره . شايد بعضي هاتون بدونن كه وروجك تازه نامزد كرده ...

خدايا ما اين دوست خوب مون رو به تو مي سپريم و سلامتي اش رو از تو مي خوايم . خدايا خودت از دل اين بچه ها با خبري و مي دوني كه چقدر پاك و بي آلايش هميشه صدات كردن ، اميدوارم دوست ما رو سالم و تندرست به ما بر گردوني، توكل و اميدمون تنها به نگاه مهربان تو ست اي مهربان ترين مهربانان .

ارسال در تاريخ دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ توسط معلوم هنر دوست