گل هميشه بهار

گل سپيد عذارم خدا كند كه بيايي     

                      نگار لاله تبارم خدا كند كه بيايي

خميده قامت سروم در آرزوي وصالت          

            ستاره شب تارم خدا كند كه بيايي

شكسته شيشه قلبم زسنگ طعنه اغيار     

               دگر نمانده قرارم خداكند كه بيايي

غم فراق تو دلبر، گرفته تاب وتوانم        

                تمامِ دار و ندارم خدا كند كه بيايي

به ره نشستي و زاري در انتظار ظهورت        

        شب و سحر شده كارم خدا كند كه بيايي

تمام هستي خود را به سخا و شرافت          

           به مقدم تو گذارم خدا كند كه بيايي

براي ديدن رويت بسان ابر بهاري             

              زديده اشك ببارم خدا كند كه بيايي

شميم عطر تو آيد ولي زديده نهاني       

                گل هميشه بهارم خدا كند كه بيايي

به انتظار تو مولا تمام عمر نشستم           

            دگر شكيب ندارم خدا كند كه بيايي

شعر از : «عاصي»

 

ارسال در تاريخ سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ توسط معلوم هنر دوست