تو این روزای آخر سال 92 دارم به این فکر می کنم که چند قدم به

 ایده آلهای خودم نزدیک شدم ؟ شما چند قدم نزدیک شدین؟

ارسال در تاريخ شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢ توسط معلوم هنر دوست