/ 3 نظر / 23 بازدید
مهتاب

همه نوشته ها زیبا بود [گل][قلب][ناراحت]

باران

فوق العاده بود

باران پاییزی

وقتی خودت رو از کسی می گیری اینقدر بهش فشار میاد که متهمت میکنه به بی انصافی و بی معرفتی ولی هر چی فکر می کنی میبینی کاری بهتر از این نمیشد کرد و بهترین انتخاب گرفتن خودت از اون بوده و بس.