سخن امام حسین (ع)

 

چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟ آن کس که به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زیان کرده است .

 امام حسین(ع)

/ 1 نظر / 24 بازدید
اسکارلت اوهارا

خوشبحال اونی که از ته دل برای امام حسین و علی اصغر و شهدای اون موقع اشک میریزن و خوشبحال مسلمونای واقعی [گل]