ملانصرالدين و خرش

يه روز ملا با الاغش (يعنی چی خرش؟؟؟) ميره وسط رود خونه......اتل متل توتوله...
ديدی چقدر جالب بود..

نرسیس فیگو

يه روز ملا با خرش ميره وسط رودخونه....بعد می بينه پل زده اند بر ميگرده و از رو پل ميره(بی مزه بود نه...منتظر انتقادات مادر بزرگ هستم..)
خواهشآ ضايعم نکنيد بخنديد
سبز باشيد...يا علی...

ذبیح (اسماعیل آهنج)

يه روز ملا نصرالدين با خرش ميره وسط رودخونه يه دفه می بينه خره ايستاده و داره با کسی احوال پرسی می کنه ! وقتی دقت می کنه خر همسايه شون رو می شناسه!خره می گه چرا ما رو سرکار گذاشتی اينجا که خبری نيست! خر ملا جواب می ده :ولا ما بی تقصيريم! اين ملا همش گير می ده بيا بريم رودخونه!

ساناز

/ 0 نظر / 9 بازدید