/ 7 نظر / 21 بازدید
صحرا

دقیقاًهمینطوره که گفتی.باعث رشدوبزرگ شدن می شه.اما آدمو اذیت می کنه خاطره ش

اسیر تنهایی

سلام هی روزگارفکرنمیکردم نشناختی فدات اشکال نداره خیلی دوست دارم و نظرم:معرفت درگرانی است به هرکس ندهندش پرطاووس قشنگ است به کرکس ندهندش قربونت برم کجا میخوای بری واواوا

بهار

خسته ام معلوم جون . خسته خسته خسته فقط از لحاظ روحی [گریه] نیاز شدید خیلی شدید به دیدن یه دوست دارم که خیلی هم دوستش دارم . برم ببینمش و یه عالمه تنهایی م و دلتنگی هام رو براش بگم [قلب][قلب][قلب]ولی دست من کوتاه و خرما بر نخیل [ناراحت] راستی شرمنده که حرفای من هیچ ربطی هم به یادداشت و متن قشنگی که گذاشتی نداشت !!!!!! ولی هیچ حرف ذیگه ای غیر از دلتنگی و بغض ندارم [ناراحت][خداحافظ]

سفیدبرفی

سلام اینجا رو عمم بهم معرفی کرده خوشحالم که یه دوست عزیزمثل معلوم داشته باشم منی که کنارش تو نباشی....تومنی نمی ارزد!‏

سفیدبرفی

سلام معلوم جون،هفت کوتوله ها خوبن دیگه واسه خودشون کسی شدن سلام میرسونن،راستی عمه جونم ‏ همون اسیرتنهای هستد شده ام معادله چند مجهولی!این روزها هیچ کس از هیچ راهی من ‏ را نمیفهمد...‏!‏.

اسکارلت

دیگه دلم نمیخواد هیچ آدم بیمعرفتی رو ببینم انقدر زیاد دیدم که حالا دوستامو گلچین کردم

عاطفه

فکر میکردم دوستی یه احساس قلبیه مثل دوست داشتن.. ولی انگار دوست تا وقتی دوسته که بهش بگی به یادشی، شاید مهم نیست که تو خلوتت چقدر بهش فکر میکنی.. برای بعضی آدما سخته به یاد همه دوستاشون باشن، شاید حق دارن. شایدم چیزی به این اسم وجود نداره. خیلی دوست دارم منم مثل تو جوونای زیادی و بشناسم و باهاشون حرف بزنم و باهاشون دوست بمونم.. (سخته ولی ممکنه) عاطفه - دانشجو روانشناسی - واحد تهران مرکز 8 بهمن پیشاپیش مبارکت باشه..[لبخند][گل]