نوشته ای از شما - خط سوم

درود ممنون که بر روی چشمانم قدم گذاشتيد بنده نوازی کرديد مي خواستم يه در خواست يا يه خواهش ازتون بکنم اگه مقدور هست اين متن منو توی صفحه خودتون بذاريد ممنون ميشم .

                                             عارف

 رندي نزد ابو سعيد ابوالخير آمد و گفت: يا شيخ عارفي ديدم کز فرط عرفان به آسمان پر ميگشود شيخ گفت:مگسي باشد!

رند گفت:ديگري ديدم بر آب مي رفت !

گفت:خسي باشد!

 رند ادامه داد:آن يكي ديدم آني اين جا و آني ديگر در ديگر سو !

شيخ گفت:نفس بادي باشد !

رند بر آشفت و گفت:يا شيخ عارف كيست؟

 پس ابو سعيد گفت:عارف اويي است كه در ميان مردم به دنيا بيايد درميان مردم زندگي كند و در ميان مردم بميرد....!!

                           -----------------------------

دست بوس هستیم تا روزگاری دور ... دیوانه باشید دیوانگی عبادت است ....................

                                                                      خط سوم

                    -----------------------------------------------

خط سوم عزیز ،  دستت درد نکنه بازم ازین کارا بکن .

/ 0 نظر / 5 بازدید