/ 3 نظر / 20 بازدید
اسکارلت

همیشه شکر گذارم حتی اگه روزم به سیاهی بگذره

mardi_ke_nafsash_ra_kosht

سلام معلوم عزیز امیدوارم سر حال و تو اوج باشی همیشه...( اره دوست من جملت بدون اغراق میگم همیشه تو ذهنم بود و دگرگونم کرد ... ادما گاهی بدون اینکه خودشون بدونن تاثیر زیادی تو زندگی 1نفر میذارن. واسه همه چی ممنون) چقدر جمله ی زیبایی گذاشتی... اگه همه درک کنیم همیشه یه حالت بدتر هم هست دنیا گلستون میشه... واست یه شعر از پابلو نرودا میذارم فک کنم به موضوع کامنتت بخوره... پایدار و خوشحال باشی معلوم عزیز...

mardi_ke_nafsash_ra_kosht

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی. به آرامی آغاز به مردن می‌کنی زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر برده عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روزمرّگی را تغییر ندهی، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. تو به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش، و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می‌دارند، و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند، دوری کنی. تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر هنگامی که با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی، که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت‌اندیشی بروی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن! امروز کاری کن! نگذار که به آرامی بمیری! شادی را فراموش نکن! پابلو نرودا