/ 4 نظر / 25 بازدید
sun doughter

مبارک بادت این سال و همه سال... همایون بادت این روز و همه روز.... 1393 تا آرزوی خوب تقدیم به شما. [گل]

باران لاهیجی

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار بهارتون شاد

سعیده

یا رب.. سببی خیر بفرما سبدی سیب بیاور سفره ای پهن بفرما هدیه ای کام بیاور سوی دوستانمان را باغچه ای عشق بکار آی دانه ای مهر بیاور قطره ای آب ببار هر روز های نو عیدهای نو سالِ نو لحظه ی روییدن و لاله شدن با چشم تر با آهِ عشق با روشنِ آفتاب بهار اندک اندک با رویش و زایش بهار با صدای گنجشک درخت سرو ناز با تبسم های شیرینِ قناری های پر سور و ساز عشق را اندک اندک تا زمان حال و باقی تا تمامِ سال هدیه ی دوستانِ ما نرم نرم چون بارانِ نم نم در میان دست های سوی بالایشان بگذار و باش تا ابد در ره و راه کنار و همسوی همه نازِ نفس هاشان باش ..

اسکارلت

سلام معلوم عزیزم عیدت مبارک [گل][گل][گل]خودت گفتی وعده در بهار است/بهار آمد دلم در انتظار است /بهار هرکسی عید است و نوروز /بهار عاشقان دیدار یار است