/ 4 نظر / 20 بازدید
منا

سلام معلوم جان. عکس خرابه و لود نشد. ندیدمی همی!

باران

چه زیباست

نگیسا

زندگی کوتاه نیست، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم

باران پاییزی

[گل]